Xuất bản thông tin

null Sinh hoạt Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” nhân Ngày gia đình Việt Nam 28/6/2022”

Chi tiết bài viết Văn hóa - Gia đình

Sinh hoạt Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” nhân Ngày gia đình Việt Nam 28/6/2022”

Vừa qua, tại Nhà Văn hóa ấp Gò Da, xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp. Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” ấp Gò Da tổ chức sinh hoạt định kỳ tháng 6 năm 2022, có 20 thành viên cùng các hộ gia đình tham gia sinh hoạt.

Tại buổi sinh hoạt các thành viên và hộ gia đình được nghe Chủ nhiệm Câu lạc bộ báo cáo kết quả hoạt động của Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” và nhóm phòng, chống bạo lực gia đình đã làm được trong tháng trước, đề ra phương hướng hoạt động cho tháng sau. Đồng thời, tổ chức sinh hoạt chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2022: “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc”. Truyên truyền về lịch sử, ý nghĩa của Ngày Gia đình Việt Nam.

Đây còn là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong cuộc sống, cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc, văn minh và tiến bộ.

Tin, ảnh: Đỗ Thị Thơm