Xuất bản thông tin

null Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết tâm hành động, thực hiện cam kết nhiệm vụ năm 2023

Trang chủ Tin tức

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết tâm hành động, thực hiện cam kết nhiệm vụ năm 2023

Với quyết tâm hành động, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển văn hóa, thể thao và du lịch năm 2023, chiều ngày 9/01, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị giao ban tháng và triển khai ký cam kết hành động thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Chủ trì Hội nghị bà Huỳnh Thị Hoài Thu – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc.

Năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cam kết Ủy ban nhân dân Tỉnh thực 07 nhiệm vụ, với một số chỉ tiêu như: thu hút 3,8 triệu lượt khách với 1.800 tỷ đồng doanh thu, phát triển ít nhất 01 khu điểm du lịch được công nhận là điểm du lịch tiêu biểu cấp khu vực; phát triển mới ít nhất 02 điểm du lịch được cấp có thẩm quyền công nhận là điểm du lịch cấp Tỉnh; lập hồ sơ khoa học, tham mưu UBND Tỉnh xếp hạng thêm 02 di tích cấp tỉnh; có 35 vận động viên được triệu tập vào các đội tuyển quốc gia thi đấu giải quốc tế, 260 huy chương các loại tại các giải thể thao khu vực, quốc gia và quốc tế; Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 được giao đạt 100%; Chỉ số đánh giá chuyển đổi số đạt ít nhất 80% chỉ số thành phần trong bộ chỉ số chuyển đổi số cấp Sở; Điểm chỉ số DDCI cao hơn trung vị của khối Sở, ban, ngành; Điểm chỉ số PAR INDEX đạt từ 80 điểm trở lên.

Tại Hội nghị, các phòng, đơn vị ký cam kết với Lãnh đạo Sở thực hiện 84 nhiệm vụ được đăng ký năm 2023 với quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu đề ra và tổ chức hiệu quả hoạt động mừng Đảng – mừng Xuân Quý Mão năm 2023.