Xuất bản thông tin

null Đổi tên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao

Chi tiết bài viết Tin tức

Đổi tên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định đổi tên Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đồng Tháp thành Trường Phổ thông Năng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Đồng Tháp, thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Đồng Tháp được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trường Năng khiếu thể dục, thể thao và Trung tâm Thể dục Thể thao, trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp theo Quyết định số 93/QĐ-UBND-TL ngày 24/9/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Việc đổi tên gọi không làm thay đổi chức năng, nhiệm vụ trước đây của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao đã thực hiện.

Trường Phổ thông Năng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Đồng Tháp là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu và tài khoản riêng.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm ban hành Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Phổ thông Năng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Đồng Tháp theo quy định và thẩm quyền được phân cấp; quyết định bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý Trường Phổ thông Năng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Đồng Tháp theo quy định; khẩn trương thực hiện các thủ tục liên quan để Trường Phổ thông Năng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Đồng Tháp sau khi đổi tên sớm hoạt động ổn định theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/6/2022.

Nguồn: 103/QĐUBND-TL 

Theo Văn Khương (dongthap.gov.vn)