Xuất bản thông tin

null Điều chỉnh thời gian Tổ chức Đại hội TDTT các cấp

Chi tiết bài viết Tin tức

Điều chỉnh thời gian Tổ chức Đại hội TDTT các cấp

Ủy ban nhân dân Tỉnh đã có Công văn chấp thuận điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội TDTT các cấp theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, Đại hội TDTT cấp Tỉnh: Tổ chức từ ngày 19/5/2022 đến ngày 28/6/2022. Khai mạc ngày 19/5/2022 (Ngày sinh nhật Bác). Bế mạc ngày 28/6/2022 (Ngày gia đình Việt Nam); Đại hội TDTT cấp Huyện: Tổ chức từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/4/2022 (kỷ niệm Giỗ tổ Hùng Vương, chào mừng Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Ngày quốc tế lao động); Đại hội TDTT cấp Xã: Tổ chức từ ngày 01/12/2021 (lấy sự kiện ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam) đến ngày 31/3/2022 (lấy sự kiện ngày Thể thao Việt Nam 27/3). Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 19/8/2020 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

Trong quá trình tổ chức đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 theo chỉ đạo của Chính phủ và Ban Chỉ đạo Tỉnh.

Đến nay 11/12 huyện, thành phố triển khai tổ chức Đại hội TDTT cấp xã, có 23/143 đơn vị cấp xã tổ chức xong, đạt 16% kế hoạch; có hơn 6.847 người là cán bộ, công chức, học sinh, đoàn viên công đoàn, chiến sĩ và người dân tham gia. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 nên công tác tổ chức đại hội TDTT cấp xã tạm thời ngưng tổ chức từ tháng 5/2021 đến nay./.                                                          

Tin:  Hoàng Thúc