Xuất bản thông tin

null Sôi nổi Đại hội thể dục thể thao cấp xã

Chi tiết bài viết Thể dục thể thao

Sôi nổi Đại hội thể dục thể thao cấp xã

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Thường trực Ban Tổ chức Đại hội thể dục thể thao (TDTT) các cấp tiến tới Đại hội TDTT tỉnh Đồng Tháp lần thứ IX năm 2022, đến nay đã có 04 đơn vị cấp xã tổ chức Đại hội TDTT cho hơn 1.379 người là cán bộ, công chức, học sinh, đoàn viên công đoàn, chiến sĩ và Nhân dân tham gia, mỗi đơn vị tổ chức từ 7 đến 11 môn thể thao.

Đại hội TDTT xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười.

Cụ thể mở đầu là Đại hội TDTT xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành vừa tổ chức thành công tại Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã. Các vận động viên thi đấu 9 môn thể thao (3 môn dân tộc), có 180 người tham gia của 9 đoàn (7 ấp + 1 trường học + 1 Công đoàn cơ sở).

Tiếp là Đại hội TDTT phường An Thạnh, TP Hồng Ngự được tổ chức tại Nhà Văn hóa TP Hồng Ngự; kết hợp lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Đại hội đã tổ chức thi đấu 11 môn thể thao (03 môn dân tộc), có 414 người tham gia của 9 đoàn (9 khóm).

Cùng với đó là Đại hội TDTT xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng; kết hợp lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Tổ chức thi đấu 10 môn thể thao (Bóng đá, Bóng chuyền, Bơi lội, Điền kinh, Việt dã, Cờ tướng, Kéo co, Đẩy gậy, Vác vật nặng, Nhảy bao bố), có 435 người (132 nữ) tham gia của 06 đoàn (5 ấp + 1 ngành giáo dục).

Đại hội TDTT thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung cũng được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh Huyện, các vận động viên thi đấu 7 môn thể thao (3 môn dân tộc), có 350 người tham gia của 6 đoàn (5 Khóm + Công đoàn cơ sở)…

Theo đánh giá của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, trong điều kiện vừa làm vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19, các địa phương đã khắc phục khó khăn, quyết tâm tổ chức tốt đại hội TDTT ở cơ sở; công tác tổ chức có sáng tạo kết hợp với lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, lan tỏa phong trào khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Ban Biên tập