Xuất bản thông tin

null Giai đoạn 2022-2026, chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch có nhiều điểm mới

Chi tiết bài viết Tin tức

Giai đoạn 2022-2026, chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch có nhiều điểm mới

Theo Chương trình kỳ họp đột xuất lần thứ nhất của Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khoá X sắp tới dự kiến sẽ thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026. So với các Nghị quyết của HĐND tỉnh áp dụng giai đoạn trước thì Nghị quyết giai đoạn 2022-2026 có nhiều điểm mới: bổ sung đối tượng hỗ trợ cụ thể trong phát triển du lịch; ngoài hỗ trợ nguồn vốn, bổ sung chính sách kèm theo (thuế, đất đai, chính sách cần thiết khác); xem xét thêm mức hỗ trợ cho phù hợp đối với từng nội dung, đối tượng cụ thể để thu hút nhà đầu tư chiến lược thúc đẩy phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

Khu du lịch văn hóa Phương Nam (Ảnh minh họa từ internet)

Dự thảo Nghị quyết áp dụng cho giai đoạn 2022-2026 có nhiều điểm mới so với trước đây, kinh phí hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch giai đoạn này với khái toán là 111 tỷ đồng, cụ thể như:

(1) Mức hỗ trợ đầu tư phát triển điểm du lịch cộng đồng gắn vườn cây ăn trái hoặc sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hoặc gắn sản xuất làng nghề truyền thống 300 triệu đồng/điểm.

(2) Mức hỗ trợ đầu tư du lịch: Đối với loại hình Homestay chất lượng cao có quy mô đầu tư đáp ứng phục vụ từ 15 khách trở lên 100 triệu đồng/cơ sở; loại hình Farmstay kết hợp trải nghiệm nông nghiệp chất lượng cao có diện tích tối thiểu 01 ha, có quy mô đầu tư đáp ứng phục vụ từ 30 khách trở lên 300 triệu đồng/cơ sở.

(3) Mức hỗ trợ đầu tư xây dựng: Đối với loại hình khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng phức hợp đạt tiêu chuẩn hạng 3 sao 40 triệu đồng/phòng ngủ, mức tối đa 4 tỷ đồng/cơ sở; loại hình khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng phức hợp đạt tiêu chuẩn hạng từ 4 sao trở lên 50 triệu đồng/phòng ngủ, mức tối đa 10 tỷ đồng/cơ sở.

(4) Mức hỗ trợ đầu tư xây dựng bến tàu du lịch 02 tỷ đồng/dự án/tổ chức.

(5) Mức hỗ trợ đầu tư mua sắm phương tiện vận chuyển khách du lịch đường thủy: Đối với tàu đóng mới từ 100 ghế trở lên 150 triệu đồng/tàu gỗ, 300 triệu đồng/tàu sắt; tàu mua qua sử dụng từ 100 ghế trở lên, giá trị sử dụng còn 75% trở lên bằng 70% tàu đóng mới. Đối với tàu đóng mới từ 50-99 ghế, tính theo số lượng 50 ghế đầu tiên bằng 50% mức hỗ trợ so với loại tàu từ 100 ghế trở lên, cứ 10 ghế tăng thêm: 7,5 triệu đồng/tàu gỗ, 15 triệu đồng/tàu sắt; đối với tàu mua qua sử dụng từ 50-99 ghế, giá trị sử dụng còn 75% trở lên bằng 70% mức hỗ trợ tàu đóng mới từ 50-99 ghế. Đối với phương tiện vận chuyển khách du lịch đường thuỷ như: ca nô, du thuyền, phà tự hành, ụ nổi kéo di động được tính bằng 5% trên hoá đơn xuất xưởng (đối với phương tiện mua sắm, đóng mới) hoặc hợp đồng giao kết mua/bán hàng giữa hai bên mua - bán.

(6) Hỗ trợ đầu tư xây dựng khu phố ẩm thực, mua sắm, khu vui chơi giải trí theo mô hình kinh tế ban đêm 02 tỷ đồng/dự án/tổ chức.

Trước đó, để quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khoá IX đã ban hành Nghị quyết 210/2018/NQ-HĐND; tại kỳ họp thứ mười bảy đã ban hành Nghị quyết 393/2020/NQ-HĐND và tại kỳ họp thứ ba, HĐND Tỉnh khoá X đã ban hành Nghị quyết 84/2021/NQ-HĐND kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết 210/2018/NQ-HĐND.

Võ Văn Đề