Xuất bản thông tin

null Tập trung đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng du lịch - thương mại du lịch - hạ tầng giao thông

Chi tiết bài viết Tin tức

Tập trung đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng du lịch - thương mại du lịch - hạ tầng giao thông

UBND Tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 61/KH-UBND Thực hiện Kết luận số 249 -KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch, góp phần tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 – 2025. Đầu tư hoàn thiện hạ tang du lịch – thương mại du lịch- hạ tầng giao thông là một trong những giải pháp trọng tâm được đề ra trong kế hoạch.

Phấn đấu đến năm 2025, Đồng Tháp thu hút trên 5 triệu lượt khách

Mục tiêu cụ thể trong lĩnh vực du lịch theo kế hoạch là: Phấn đấu đến năm 2025, thu hút trên 5 triệu lượt khách, tăng trưởng bình quân 13%/năm. Tổng doanh thu du lịch 1.700 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 15%/năm. Du lịch đóng góp từ 5% – 6%/GRDP của Tỉnh. Phấn đấu có ít nhất 10 khu, điểm du lịch cấp Tỉnh; 5 khu, điểm du lịch tiêu biểu cấp Khu vực; 1 khu du lịch cấp Quốc gia (Khu Du lịch Tràm Chim). Giữ vững vị trí nhóm 3 Khu vực. Giải quyết việc làm cho 15.000 lao động. 100% lao động trực tiếp được đào tạo tập huấn kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ du lịch. Thu nhập của hộ dân làm du lịch nông nghiệp gấp từ 1,5 lần thu nhập của hộ dân làm nông nghiệp thuần trở lên.

Để đạt được các mục tiêu trên, kế hoạch đã đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Cụ thể, về nhiệm vụ sẽ đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng du lịch – thương mại dịch vụ - hạ tầng giao thông; đa dạng hóa dịch vụ du lịch, phát triển hoàn thiện sản phẩm du lịch đặc trưng các khu di tích, điểm du lịch trọng điểm theo định vị và phát triển sản phẩm mới có lợi thế về văn hóa lịch sử, nông nghiệp, sông Mê Kông kết hợp phát triển kinh tế ban đêm.

Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp du lịch, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả. Phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh. Tạo môi trường thuận lợi để kêu gọi các thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển du lịch cũng như khai thác tốt tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển du lịch.

Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp du lịch, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả. Phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh. Tạo môi trường thuận lợi để kêu gọi các thành phần kinh tế trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển du lịch cũng như khai thác tốt tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển du lịch.

Tăng cường công tác hỗ trợ du khách và quản lý điểm đến, khu vực động lực phát triển du lịch; đảm bảo môi trường du lịch an ninh, an toàn, văn minh, thân thiện và phát triển bền vững. Hoàn thiện, thực thi có hiệu quả cơ chế, chính sách về hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh…

Giai đoạn 2021 -2025, ngành du lịch tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp trọng tâm để phát tiển du lịch như: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển du lịch; Triển khai đồng bộ các giải pháp thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch Covid - 19, phục hồi hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới; Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với sản phẩm OCOP, kết nối và xây dựng các tour tuyến du lịch nông thôn; Cơ cấu lại thị trường khách du lịch; Quảng bá, xúc tiến du lịch và kêu gọi đầu tư;  Đào tạo phát triển nguồn nhân lực du lịch;  Ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động du lịch; Bảo vệ môi trường du lịch, an ninh, an toàn xã hội; Hoàn thiện cơ chế chính sách, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về du lịch;… đặc biệt sẽ tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch - thương mại dịch vụ để phát triển du lịch.

Bích Liễu