Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp có 46 Hướng dẫn viên du lịch được hỗ trợ do ảnh hưởng đại dịch Covid-19

Chi tiết bài viết Tin tức

Đồng Tháp có 46 Hướng dẫn viên du lịch được hỗ trợ do ảnh hưởng đại dịch Covid-19

Thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ  người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, qua 7 tháng triển khai, đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp đã tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt 46 hồ sơ đề nghị hỗ trợ của Hướng dẫn viên du lịch và đã thực hiện chi hỗ trợ với tổng số tiền 170.660.000 đồng (16 đợt).

Cùng chung với sự nỗ lực của Tỉnh, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực triển khai chính sách hỗ trợ thuộc lĩnh vực ngành quản lý như: ban hành văn bản triển hỗ trợ người lao động là Hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đề nghị các Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế, khu di tích, điểm du lịch trên địa bàn Tỉnh triển khai đến các Hướng dẫn viên du lịch thuộc đơn vị mình quản lý; Tham mưu UBND Tỉnh ban hành và bổ sung thủ tục Hỗ trợ Hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 lên Cổng dịch vụ công của Tỉnh; đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đội ngũ Hướng dẫn viên được tiếp cận với chính sách hỗ trợ.

Việc hỗ trợ được chi trả một lần với mức 3,17 triệu đồng, thời hạn tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 31/01/2022. Như vậy, việc hỗ trợ Hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh đã hoàn thành. Dù số tiền không lớn nhưng việc hỗ trợ kịp thời đã góp phần giúp người lao động trong ngành du lịch vượt qua khó khăn trước mắt, tiếp tục gắn bó với nghề.

Bích Liễu – Chiến Nhân