Xuất bản thông tin

null Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đều đạt tiêu chí an toàn trong phòng, chống dịch

Chi tiết bài viết Tin tức

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đều đạt tiêu chí an toàn trong phòng, chống dịch

Từ ngày 12 – 14/01/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Sở Y tế; Sở Công Thương và phòng VHTT các huyện, thành phố tiếp tục kiểm tra thực tế, đánh giá tiêu chí an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đợt 2 đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

Đoàn kiểm tra và làm việc tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc

Đoàn đã tiến hành kiểm tra tổng số 30 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn các huyện: Châu Thành, Tam Nông, Tháp Mười, TP. Cao Lãnh và TP. Sa Đéc. Qua kiểm tra, 30/30 cơ sở đều được đánh giá là “cơ sở an toàn”, đáp ứng 20 tiêu chí thành phần theo 4 nhóm tiêu chí thuộc Bộ Tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Bên cạnh công tác kiểm tra, Đoàn đã tận tình hướng dẫn, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh du lịch phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là thông điệp 5K và chuẩn bị các điều kiện làm việc đảm bảo an toàn cho nhân viên, điều kiện đón tiếp phục vụ khách an toàn, thường xuyên cập nhật thông tin, theo dõi cấp độ dịch để chủ động, thích ứng linh hoạt trong tình hình mới.

Trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vẫn tiếp tục theo dõi, nhắc nhỡ, hỗ trợ, hướng dẫn các cơ sở thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19, để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đảm bảo thuận lợi nhất cho hoạt động du lịch tái khởi động trở lại được an toàn, từng bước ổn định và lấy lại đà tăng trưởng trong thời gian tới.

Chiến Nhân