Xuất bản thông tin

null Nguồn gốc và ý nghĩa của Ngày Quốc tế Hạnh phúc

Trang chủ Văn hóa - Gia đình

Nguồn gốc và ý nghĩa của Ngày Quốc tế Hạnh phúc

1. Nguồn gốc và ý nghĩa:

Ngày Quốc tế Hạnh phúc hay là Ngày Hạnh phúc (International Day of Happiness) là ngày 20 tháng 3 hàng năm.

Ngày lễ quốc tế này được Đại hội đồng Liên Hiệp quốc quyết định chính thức khi tất cả 193 quốc gia thành viên (trong đó có Việt Nam) nhất trí thông qua Nghị quyết A/RES/66/281 ngày 20 tháng 6 năm 2012, chọn để tôn vinh niềm hạnh phúc của nhân loại trên thế giới và với mục tiêu không chỉ là ngày mang ý nghĩa biểu tượng đơn thuần, mà còn là ngày của hành động, tích cực và nỗ lực nhiều hơn để nâng cao chất lượng cuộc sống xây dựng xã hội công bằng, phát triển bền vững, nhằm đem lại hạnh phúc cho người người trên trái đất.

 Ngày Hạnh phúc được lấy từ ý tưởng của Bhutan, một vương quốc bé nhỏ nằm sâu trong lục địa miền đông Himalayas, vốn được đánh giá là nước có chỉ số hạnh phúc cao dựa trên các yếu tố như: sức khoẻ, tinh thần, giáo dục, môi trường, chất lượng quản lý và mức sống của người dân. Bhutan là quốc gia đã ghi nhận uy thế của hạnh phúc quốc gia hơn là thu nhập quốc gia từ những năm đầu tiên của thập kỷ 70 thế kỷ 20 và nổi tiếng với việc thực thi mục tiêu tổng hạnh phúc quốc gia thay vì tổng sản phẩm quốc nội. Đại diện quốc gia Bhutan cho rằng nhu cầu về Ngày Hạnh phúc này là đối với tất cả quốc gia và con người trên toàn thế giới để có những bước vượt lên trên sự khác biệt giữa các nước và con người trên toàn thế giới, và liên kết, đoàn kết nhân loại.

Mặt khác, Liên Hiệp Quốc chọn ngày 20/3 là Ngày Quốc tế Hạnh phúc vì

đây là ngày đặc biệt trong năm, khi mặt trời nằm ngang đường xích đạo, nên ngày này có độ dài ngày và đêm bằng nhau – biểu tượng cho sự cân bằng, hài hòa của vũ trụ, cũng là biểu tượng của sự cân bằng giữa âm và dương, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa ước mơ và hiện thực… Bởi vậy, ngày 20/3 hằng năm được gọi là Ngày Quốc tế Hạnh phúc, với thông điệp: Cân bằng, hài hòa là một trong những chìa khóa để mang đến hạnh phúc.

2. Việt Nam tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3.

Ở Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2589/QĐ-TTg ngày 26/12/2013 phê duyệt Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 hằng năm”.

Việc tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc của Việt Nam là để cùng cả thế giới biểu thị mong muốn, niềm tin và quyết tâm phấn đấu vì một thế giới hòa bình, không có chiến tranh, không còn đói nghèo; một thế giới phát triển thịnh vượng và bền vững; một thế giới mà tất cả mọi người dù khác màu da, dân tộc, tôn giáo đều được hưởng trọn vẹn hạnh phúc. Để Ngày Quốc tế Hạnh phúc có ý nghĩa thiết thực và cao đẹp, chúng ta hãy cùng nhau chung sức, chung lòng, trách nhiệm, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, trong đó đặc biệt quan tâm tới các khu vực đồng bào dân tộc ít người còn nhiều khó khăn, tới các đối tượng chính sách dễ bị tổn thương. Hãy cùng nhau kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, hiếu nghĩa của dân tộc Việt Nam. Hãy yêu thương và sẻ chia để tìm thấy cho mình và giúp những người quanh ta, trước hết là gia đình.

Năm 2014 là năm đầu tiên Việt Nam chính thức tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc với chủ đề “Yêu thương và chia sẻ” đem thông điệp tới mọi người hãy yêu thương và chia sẻ cùng nhau trong gia đình, trong dòng tộc, trong mỗi cộng đồng, giữa những người bạn, người đồng chí, trong mỗi đơn vị, cơ quan, trường học đem lại hạnh phúc cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng, góp phần phát triển an sinh xã hội, thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Từ đó tới nay hàng năm Việt Nam tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 với chủ đề tiếp nối năm 2014 là “Yêu thương và chia sẻ”; và Chủ đề Ngày Quốc tế Hạnh phúc năm 2023 là “Hạnh phúc cho mọi người” đem thông điệp tới mọi người dân Việt Nam

• Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia hạnh phúc.

• Đầu tư cho công tác gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững.

• Gia đình: điểm xuất phát và đích đến của chính sách.

• Hệ giá trị gia đình là hạt nhân của hệ giá trị quốc gia.

• Gia đình là nơi nuôi dưỡng, trao truyền các giá trị văn hóa tốt đẹp.

• Xây dựng nhân cách con người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

• Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực.

• Hành vi bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật.

• Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội.

Việc tổ chức Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 không chỉ là ngày để tôn vinh niềm hạnh phúc của nhân loại trên thế giới, mà còn là ngày của hành động, tích cực và nỗ lực nhiều hơn để đem lại hạnh phúc cho mọi người, và xây dựng một Việt Nam thịnh vượng.

3. Đồng Tháp tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc

(Một Tiết mục biểu diễn tại chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3)

Thực hiện theo các Đề án, Chương trình, Kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 hằng năm của Thủ tướng chính Phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đồng Tháp đã thường xuyên cùng cả nước tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc.

Các hoạt động được tổ chức phong phú, đa dạng về hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, địa phương, chú trọng hướng về cơ sở, nhất là vùng nông thôn, vùng biên giới của tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về lịch sử, ý nghĩa của Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; vai trò, tầm quan trọng của gia đình; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống; duy trì và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam góp phần đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình và cộng đồng.

Việc tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc hàng năm đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, tổ chức, gia đình, cá nhân và toàn xã hội những thông điệp tôn vinh niềm hạnh phúc của nhân loại trên thế giới từ đó có hành đồng cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, địa phương hạnh phúc, quốc gia hạnh phúc và thịnh vượng.

                       Mai Yên (sưu tầm và tổng hợp; ảnh sử dụng nguồn trên internet)

Truy cập từ nguồn:

- Quyết định 2589 của TTg Chính phủ;

- Công văn số 165/BVHTTDL-GĐ - 18/01/2023của Bộ VHTTDL;

- Các Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc hàng năm của Sở VHTTDL Đồng Tháp;

- http://giadinh.bvhttdl.gov.vn/lich-su-va-y-nghia-ngay-quoc-te-hanh-phuc/

- https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A0y_Qu%E1%BB%91c_t%E1%BA%BF_H%E1%BA%A1nh_ph%C3%Bac

- https://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/ngay-quoc-te-hanh-phuc-20-3-2021-hanh-phuc-cho-tat-ca-mai-mai-576799.html

- https://toquoc.vn/dong-thap-day-manh-tuyen-truyen-huong-ung-ngay-quoc-te-hanh-phuc-20-3-2019-20190312111341734.htm