Xuất bản thông tin

null Công tác gia đình tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phát huy hiệu quả

Chi tiết bài viết Văn hóa - Gia đình

Công tác gia đình tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phát huy hiệu quả

Theo số liệu thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, năm 2020 toàn tỉnh xảy ra 65 vụ bạo lực gia đình (giảm 27 vụ so với năm 2019).

Trong đó, bạo lực về thân thể chiếm 54%, bạo lực về tinh thần chiếm 45%, bạo lực về kinh tế chiếm 1%. Mặc dù số lượng các vụ việc được phát hiện ngày càng giảm nhưng tính chất, mức độ ngày càng phức tạp hơn và gây ra hậu quả khôn lường đối với nạn nhân của bạo lực gia đình. Đa số nạn nhân là nữ giới.

Song song đó, việc triển khai mô hình phòng, chống bạo lực tiếp tục được nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh và đạt mục tiêu đề ra. Đến cuối năm 2020, 143/143 xã, phường, thị trấn và 698/698 khóm, ấp trên địa bàn tỉnh đều thành lập CLB “Gia đình phát triển bền vững”, 684 Nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, 2.611 Địa chỉ tin cậy, 598 đường dây nóng phát huy được hiệu quả tuyên truyền, tư vấn và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.              

Một buổi sinh hoạt Câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững” ấp Hòa Dân, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh

Với nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, xây dựng nhân rộng mô hình CLB “Gia đình phát triển bền vững” ở các địa phương, công tác gia đình tỉnh Đồng Tháp tiếp tục gặt hái được những kết quả tốt đẹp. Năm 2020, toàn tỉnh có 380.793/411.627 gia đình được công nhận là “Gia đình văn hóa”, đạt tỷ lệ 92,51% (tăng 1,44% so với năm 2019), trong đó có 321.344 hộ gia đình đạt chuẩn 03 năm liên tục (tỷ lệ 84,39%).

Qua đó, công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình ngày càng đi vào chiều sâu và nhận được sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng xã hội góp phần xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”./.

Tài Linh