Xuất bản thông tin

null Huyện Hồng Ngự tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2021

Chi tiết bài viết Văn hóa - Gia đình

Huyện Hồng Ngự tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2021

Sáng ngày 16/9/2021, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Hồng Ngự tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch và hướng dẫn thực hiện quy trình bình xét, phúc tra các danh hiệu văn hóa trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

 

Hội nghị được tổ chức tại điểm cầu cấp huyện và 10 điểm cầu cấp xã, thị trấn với thành phần tham dự tại điểm cầu huyện là Thường trực Ban Chỉ đạo huyện và công chức chuyên môn phụ trách; thành phần điểm cầu các xã, thị trấn gồm: Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch MTTQ, Công chức văn hóa xã, thị trấn và Trưởng Ban Vận động khóm, ấp.

Sau khi Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào huyện triển khai, hướng dẫn các nội dung về công tác bình xét, phúc tra, các đại biểu tại điểm cầu cấp xã, thị trấn đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung, triển khai thực hiện theo Kế hoạch đề ra. Qua đó, tạo sự thống nhất hành động, phối hợp nhịp nhàng và đồng bộ giữa các cấp về công tác bình xét, đánh giá các danh hiệu văn hóa trong Phong trào năm 2021 phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19./.

Hồng Diệu