Xuất bản thông tin

null Huyện Tam Nông tuyên dương 133 hộ gia đình tiêu biểu

Chi tiết bài viết Văn hóa - Gia đình

Huyện Tam Nông tuyên dương 133 hộ gia đình tiêu biểu

Vừa qua, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đồng Tháp thực hiện Chuyên mục Gia đình tháng 6/2020 với chủ đề: Huyện Tam Nông tuyên dương 133 hộ gia đình tiêu biểu.

Tháng 6 là tháng có nhiều hoạt động hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Tại huyện Tam Nông, địa phương cũng vừa tổ chức tuyên dương 133 hộ gia đình tiêu biểu đại diện cho hơn 300 ngàn hộ gia đình trong toàn huyện. Để đạt được kết quả này là sự nỗ lực cố gắng phấn đấu để xây dựng và nâng cao đời sống văn hóa của người dân.

Trong mục gương sáng gia đình kỳ này, có phóng sự về tấm gương gia đình Ông Phan Văn Bích - một nông dân tiêu biểu vùng sâu vùng xa của huyện Tam Nông. Ông là tấm gương trong xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ trong thời kỳ hiện nay. 

Xem Chuyên mục Gia đình Tại đây.