Xuất bản thông tin

null Kiểm tra việc bình xét Gia đình văn hóa trên địa bàn huyện Tân Hồng

Chi tiết bài viết Văn hóa - Gia đình

Kiểm tra việc bình xét Gia đình văn hóa trên địa bàn huyện Tân Hồng

Vừa qua, Đoàn kiểm tra - Thanh tra Sở thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành kiểm tra công tác bình xét Gia đình văn hóa trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại tổ nhân dân tự quản số 11 thuộc khóm 3, Thị trấn Sa rài, huyện Tân Hồng.

Tổ văn hóa số 11 thuộc khóm 3, Thị trấn Sa rài, huyện Tân Hồng, đầu năm  có 41 hộ, đến cuối năm còn 36/41 hộ tham dự bình xét Gia đình văn hóa, 05 hộ bỏ địa phương đi làm ăn xa, không đăng ký Gia đình văn hóa.

Qua công tác bình xét có 36/36 hộ đạt chuẩn Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 100%. Tổ nhân dân tự quản chọn ra 05 hộ gia đình tiêu biểu nhất trong 36 hộ, đề nghị về Ban vận động khóm 3 xét khen thưởng hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa 03 năm liên tục.

Qua buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra - Thanh tra Sở Thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận những kết quả mà tổ nhân dân tự quản đạt được; đồng thời chỉ ra những mặt hạn chế cần khắc phục, bổ sung để công tác tổ chức bình xét Gia đình văn hóa đi vào thực chất, bền vững trong thời gian tới.

               Đỗ Thị Thơm - Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Hồng