Xuất bản thông tin

null Biểu diễn văn nghệ tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Văn hóa - Gia đình

Biểu diễn văn nghệ tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp

Tối ngày 09/11/2020, Trung tâm Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tam Nông tổ chức biểu diễn văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Một trong số những tiết mục tại buổi biểu diễn.

Tại đây, đông đảo nhân dân huyện Tam Nông đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc và vở cải lương “Người đồng bằng”. Nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, các chương trình trọng điểm của Đảng bộ tỉnh, đồng thời lòng ghép báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Thông qua buổi văn nghệ đã tạo được không khí vui tươi phấn khởi, góp phần  giúp cho nhân dân huyện Tam Nông nắm bắt kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp và tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

                                                    Thu Hồng