Xuất bản thông tin

null Giao lưu các Câu lạc bộ Đờn ca tài tử năm 2021

Chi tiết bài viết Văn hóa - Gia đình

Giao lưu các Câu lạc bộ Đờn ca tài tử năm 2021

Tối ngày 26/4/2021, UBND xã Tân Thuận Tây đăng cai tổ chức chương trình giao lưu các câu lạc bộ Đờn ca tài tử năm 2021.

Tham gia đêm giao lưu là các CLB Đờn ca tài tử của 15 xã, phường trên địa bàn TPCL. Mỗi đơn vị tham gia từ 01 đến 02 tiết mục thuộc các thể loại như vọng cổ, trích đoạn cải lương, xàng xê, 3 lớp Tây Thi, 32 câu Lưu Thủy Trường…

Một tiết mục tại buổi giao lưu.

 Nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu và những thành tựu đã đạt được trong lĩnh vực kinh tế - xã hội trong quá trình Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa. Ca ngợi những thành tựu đổi mới của đất nước trên bước đường hội nhập và phát triển, tình yêu quê hương đất nước, giáo dục truyền thống cách mạng, ca ngợi quê hương Đồng Tháp “Đất Sen hồng”.

Chương trình nhằm tạo sân chơi để các Câu lạc bộ trên địa bàn thành phố Cao Lãnh giao lưu, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ, nghệ sĩ, nghệ nhân và diễn viên không chuyên học hỏi lẫn nhau, từng bước nâng cao chất lượng và phát triển phong trào Đờn ca tài tử thời gian tới, góp phần nâng cao nhận thức trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc đối với nghệ thuật Đờn ca tài tử.

Lư Liễm (Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh TPCL)