Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp phấn đấu trở thành điểm đến hấp dẫn Đồng bằng sông Cửu Long

Chi tiết bài viết Du lịch

Đồng Tháp phấn đấu trở thành điểm đến hấp dẫn Đồng bằng sông Cửu Long

Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành kế hoạch thực hiện thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030, với mục tiêu đến năm 2025 sẽ phấn đấu đưa Du lịch Đồng Tháp trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Năm 2025, Đồng Tháp phấn đấu thu hút 126.000 lượt khách du lịch quốc tế - khách du lịch quốc tế tại Khu di tích Xẻo Quít.

Đồng thời, từng bước định hình phát triển Du lịch Đồng Tháp với các nét văn hóa, lợi thế đặc trưng, tạo nên một bức tranh du lịch Đồng Tháp khác biệt, không trùng lắp với các địa phương khác trong khu vực. Đến năm 2030, phấn đấu đưa Du lịch Đồng Tháp phát triển bền vững, thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng của Tỉnh, khẳng định được thương hiệu du lịch, hình ảnh địa phương, đóng góp quan trọng trong tái cơ cấu kinh tế; phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có tính cạnh tranh, đảm bảo chất lượng và hiệu quả, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống cho người dân.

Bên cạnh đó, sẽ đẩy mạnh phát triển loại hình du lịch sinh thái nông nghiệp – nông thôn, thân thiện với môi trường, gia tăng trải nghiệm cho khách. Tăng cường hợp tác, liên kết phát triển du lịch với các tỉnh, thành trong khu vực và cả nước; xây dựng cơ chế thông thoáng, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế và người dân tham gia đầu tư phát triển du lịch.

Theo Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, mục tiêu cụ thể năm 2025, sẽ phấn đấu thu hút 5,2 triệu lượt khách tham quan, du lịch. Trong đó có 126.000 lượt khách du lịch quốc tế, tăng trưởng bình quân 5%/năm/tổng lượt khách. Tổng thu du lịch đạt 1.700 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 7%/năm. Tạo việc làm cho người dân địa phương từ 8.000 – 10.000 lao động; đến năm 2030, thu hút 6,45 triệu lượt khách tham quan, du lịch. Trong đó có 155.000 khách du lịch quốc tế, tăng trưởng bình quân 4%/năm/tổng lượt khách. Tổng thu du lịch đạt 2.190 tỷ đồng, gấp đôi năm 2020, tăng trưởng bình quân 5%/năm. Tạo việc làm cho người dân địa phương từ 10.000 – 12.000 lao động.

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh Đồng Tháp sẽ thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp như: Tiếp tục đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch; hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển du lịch; phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; phát triển nguồn nhân lực du lịch; đa dạng hóa thị trường khách du lịch; phát triển sản phẩm du lịch đặc thù, chất lượng, hấp dẫn; đẩy mạnh hợp tác, liên kết, xúc tiến, quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch; ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động du lịch; tăng cường quản lý nhà nước về du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch

Xem Kế hoạch tại đây./.

Ban Biên tập