Xuất bản thông tin

null Năm 2020, Đồng Tháp đứng đầu cụm phía Đông ĐBSCL về doanh thu và lượng khách

Chi tiết bài viết Du lịch

Năm 2020, Đồng Tháp đứng đầu cụm phía Đông ĐBSCL về doanh thu và lượng khách

Theo báo cáo tổng kết Chương trình hợp tác, liên kết phát triển du lịch cụm phía Đông Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm 2020, gồm các tỉnh: Bến Tre, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh và Vĩnh Long. Trong đó, tỉnh Đồng Tháp đứng đầu trong cụm về lượng khách và doanh thu.

Cánh đồng hoa hồng tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tổng thu từ khách du lịch và lượng khách của các địa phương chưa đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra. Cụ thể, toàn cụm đón gần 6,5 triệu lượt khách, giảm 48% so cùng kỳ 2019; tổng thu từ khách du lịch đạt 2.691 tỷ đồng, giảm 53% so cùng kỳ 2019. Trong đó, tỉnh Đồng Tháp dẫn đầu cụm về lượng khách và doanh thu từ du lịch (900 tỷ và 3 triệu lượt khách).

Trong năm, ngành du lịch các tỉnh trong cụm được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của lãnh đạo của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; đồng thời cùng với sự quan tâm, đồng hành của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội du lịch các địa phương, các đơn vị kinh doanh du lịch đã tạo điều kiện thuận lợi để triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Công tác phối hợp, liên kết phát triển du lịch của cụm ngày càng chặt chẽ, nhịp nhàng và phát huy hiệu quả hơn trên nền tảng thỏa thuận liên kết, hợp tác phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành ĐBSCL. Đặc biệt, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy tốt vai trò trung tâm của sự kết nối, từ đó, có sự tác động tích cực và mạnh mẽ đến sự liên kết, hợp tác phát triển du lịch cụm phía Đông ĐBSCL nói riêng, của vùng nói chung.

Bên cạnh đó mặt thuận lợi, công tác phát triển du lịch các địa phương trong cụm còn có nhiều hạn chế khó khăn như: Hoạt động du lịch và việc triển khai thực hiện Chương trình 305/CTrSVHTTDL ngày 17 tháng 02 năm 2020 gặp nhiều khó khăn, bị động do dịch bệnh Covid-19 kéo dài đã gây ảnh hưởng rất nặng nề đến các hoạt động liên kết phát triển du lịch của cụm nói chung và của từng địa phương nói riêng. Nhìn chung, tình hình kết quả hoạt động kinh doanh du lịch của các địa phương giảm khoảng 50% so cùng kỳ.

Công tác phối hợp thực hiện thông tin xúc tiến quảng bá du lịch đã có nhiều cố gắng nhưng chưa có nhiều đổi mới về phương thức thực hiện, từ đó chưa thu hút được nhiều sự quan tâm của du khách. Việc chia sẻ nguồn khách du lịch, liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các doanh nghiệp du lịch giữa các địa phương trong cụm còn hạn chế…

Nguyễn Toàn