Xuất bản thông tin

null Tháp Mười có 13 điểm du lịch cộng đồng

Chi tiết bài viết Du lịch

Tháp Mười có 13 điểm du lịch cộng đồng

Ngày 17/02/2021, UBND tỉnh quyết định phê duyệt danh sách 14 điểm phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2021. Trong đó, huyện Tháp Mười có 01 điểm được công nhận, đó là Điểm tham quan du lịch sinh thái Hòa Đồng.

Điểm tham quan du lịch sinh thái Hòa Đồng.

Điểm tham quan du lịch sinh thái Hòa Đồng tọa lạc tại Ấp 4, xã Mỹ Đông với các loại hình dịch vụ như: tham quan, du lịch cộng đồng, bán đặc sản địa phương, phục vụ ăn uống.

Việc công nhận thêm 1 điểm du lịch cộng đồng tại xã Mỹ Đông đã nâng số tổng điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện Tháp Mười lên 13. Từ đó, tạo điều kiện cho huyện Tháp Mười phát triển đề án du lịch theo kế hoạch đã đề ra.

Hoàng Kha