Xuất bản thông tin

null QĐ 432/QĐ-SVHTTDL v/v bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Trang chủ Công khai ngân sách

QĐ 432/QĐ-SVHTTDL v/v bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Ngày 15/12/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 432/QĐ-SVHTTDL v/v bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Mời xem chi tiết Quyết định tại đây.