Xuất bản thông tin

null QĐ 380/QĐ-SVHTTDL v/v giao bổ sung dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2021

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

QĐ 380/QĐ-SVHTTDL v/v giao bổ sung dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2021

Ngày 18/10/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 380/QĐ-SVHTTDL v/v giao bổ sung dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2021.

Mời xem chi tiết Quyết định tại đây.