Xuất bản thông tin

null QĐ 431/QĐ-SVHTTDL v/v điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên năm 2021

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

QĐ 431/QĐ-SVHTTDL v/v điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên năm 2021

Ngày 15/12/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 431/QĐ-SVHTTDL v/v điều chỉnh giảm dự toán chi thường xuyên năm 2021.

Mời xem chi tiết Quyết định tại đây.