Xuất bản thông tin

null QĐ 446/QĐ-SVHTTDL v/v phê duyệt kinh phí thực hiện cắt giảm và tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

QĐ 446/QĐ-SVHTTDL v/v phê duyệt kinh phí thực hiện cắt giảm và tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021

Ngày 31/12/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 446/QĐ-SVHTTDL v/v phê duyệt kinh phí thực hiện cắt giảm và tiết kiệm chi thường xuyên năm 2021

Mời xem chi tiết Quyết định tại đây.