Xuất bản thông tin

null QĐ 37/QĐ-SVHTTDL v/v giao bổ sung dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022

Chi tiết bài viết Công khai ngân sách

QĐ 37/QĐ-SVHTTDL v/v giao bổ sung dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022

Ngày 08/02/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 37/QĐ-SVHTTDL v/v giao bổ sung dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022

Mời xem chi tiết Quyết định tại đây.